Жаңылыктар

08.06.2023
«Айыл Банк» ААКсында ислам принциптери боюнча каржылоо шарты колдонууга киргизилди!

Мурабаха – бул, Банк менен кардар ортосунда келишилген бүтүм, анда кардардын тапшырмасы боюнча Банк тарабынан сатылып алынган товарды бөлүп төлөө шартында сатуу каралган. Банк мындай бүтүмдө товар наркын жана ага үстөк бааны ачык көрсөтөт.