Жаңылыктар

06.03.2017
“Кепилдик Фонду” ААК менен “Айыл Банк” ААКтын ортосунда кызматташуу.

Насыянын керектүү суммасын алуу үчүн Банктын алдында кошумча кепилдик түрүндө күрөө камсыздоону берүү жолу менен чакан жана орто бизнестин (ЧОБ) ишкерлерине жардам көрсөтүү максатында, “Кепилдик фонду” ААК менен “Айыл Банк” ААКтын ортосунда кызматташуу жөнүндө макулдашуу түзүлгөн.